Aiemmat hankkeet

Aiemmat hankkeemme

Valmiuksia siirtyä työelämään-hanke
KRIS-Oulu ry:n toteuttama Valmiuksia siirtyä työelämään (VST) -hanke tarjosi apua työnhakuun ja koulutukseen! VST -hanke toimi asiakkaidensa työn ja koulutuksen välittäjänä sekä osana elämänmuutosta ja kuntoutusta. Näin helpotettiin vaikeasti työllistyvien pääsyä välityömarkkinoille, avoimille työmarkkinoille sekä valmentaviin ja ammatillisiin koulutuksiin.

VST-hankkeen tavoitteena oli tarjota vangeille ja muille lainrikkojataustaisille, vaikeasti työllistyville henkilöille tietoa, yksilöllistä tukea ja palveluohjausta sekä edistää heidän pääsyään välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille. VST-hankkeen toimintatapoihin kuuluivat yksilöllinen asiakastyöskentely ennen vankilasta vapautumista ja siviilissä. VST-hanketta rahoitti ELY-keskus. Hanke toimi Oulussa 2013-2015 vuosina.

Vaikuttavuusarvio:

VST -hankkeen opinnäytetyö:

”ONHAN SE MUKAVA TUNTIA ITTENSÄ JOSSAKI TARPEELLISEKSI”
Yhden ihmisen kokemus VST-hankkeessa mukanaolosta.

Tästä linkistä: http://www.theseus.fi/handle/10024/138940

Linkissä VST-OPAS OULU 2014 valmistunut opas. Oppaassa kuvataan KRIS-Oulu ry:n VST-projektin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi ja saattamiseksi.

Lainrikkojataustaisten palaaminen työelämään : Valmiuksia siirtyä työelämään -opas/ Juntunen, Jaana (2014)
http://www.theseus.fi/handle/10024/85099

VST-OPAS, päivitetty versio täältä:

VSTOPAS2017

VST -loppuraportin löydät täältä: linkki

VST LOPPURAPORTTI

MOVE ON!-hanke

Kris-Oulun MOVE ON!-hanke oli suunnattu alle 30-vuotiaille lainrikkoja ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille henkilöille. Hanke menestyi hyvin ja tuloksia syntyi ja tarve tämänkaltaiselle hankkeelle on ollut ilmeinen.

Asiakkaita on polutettu opintoihin, välityömarkkinoille sekä työelämään. Huomion arvoista hankkeen edetessä on ollut asiakkaiden arjentaitojen puute sekä vuorokausirytmin olemattomuus. Nämä asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja ohjausta arjen pyörittämiseen. Myös etuuksien hakeminen sekä asiointi virastoissa on heille haastavaa. Olemmekin huomanneet, että vahva rinnallakulku heidän kanssaan sekä talouden ja arjen hoitaminen kuntoon on edesauttanut heidän työllistymistään pitkällä tähtäimellä.

Olemme kokeneet asiakkaiden kanssa hienoja onnistumisen kokemuksia, mutta myös karvaita pettymyksiä. Kuitenkin asiakkaiden kanssa onnistumiset sekä asiakkaiden kasvava toivo ja usko tulevaan antoi meillekin työntekijöinä paljon.

Näiden asiakkaiden kanssa pieneltäkin tuntuva muutos on suuri harppaus eteenpäin. Se, että nuori saa vuorokausirytminsä kuntoon ja saapuu sovittuun tapaamiseen aamulla, tai oppii täyttämään itse kelan lomakkeen. Hankkeessa kuitenkin etusijalla oli työllistyminen ja siihen pyrimme.

MOVE ON!-hankkeen tytöt kiittävät !

Jaana ja Anna

KRIS-Oulu ry:n Move On! työllistämishanke , jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

MOVE ON! -hanke oli suunnattu 15-29 vuotiaille lainrikkoja-ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille.

Kohderyhmään kuuluivat esimerkiksi myös ammatillista koulutusta vailla olevat, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen painopistealueena oli työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Esimerkkejä hankkeen tarjoamista palveluista:

palveluohjaus
asioinnin tuki
ohjaavat ja valmentavat ryhmätilaisuudet
työ- ja koulutusneuvontaa
lomakkeiden ja asiakirjojen täyttöapu
asunto- ja velka-asiat
välityömarkkinapaikat
Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä : linkki

MOVE ON! -hankkeelle tilattu opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156532/Kela_Opinnaytetyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ACTION -hanke

”Toimintaa työn ja työttömyyden väissä”

Action! -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30 vuotiaat päihde- ja lainrikkojataustaiset, pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset henkilöt. Toimintamme on suunnattu henkilöille, joilla on elämäntilanteensa vuoksi haasteita työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille.

Hanke tuottaa matalan kynnyksen palveluita, joiden tavoitteena on parantaa hankeessa mukana olevien asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle mielekkäitä jatkopolkuja, joko työn tai opiskeluiden parista.

Hanke tarjoaa asiakkaille palveluohjausta yksillöllisten tarpeiden mukaan. Palveluohjaus pitää sisällään muun muassa neuvontaa, yhdessä tekemistä, arjenhallintataitojen vahvistamista ja liikuntaa.

Hankkeeseen tehty tuore opinnäytetyö.

-Asiakkaiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän arjen hallintaansa ja osallisuuteensa-

Action- hankkeen opinnäytetyö linkki

Ohjaaja puh. 046-555 9547
Ohjaaja puh. 046-555 9654

Back Up! -hanke

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kokoelma-kuva-logoista-1024x857.jpeg

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa.

Hanke pyrkii lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

HANKE TARJOAA MM. SEURAAVIA PALVELUJA:
– Arjentaitojen harjoittelu
– Terveydelliset asiat
– Talousasiat
– Sosiaalinen tuki


– Tukihenkilö/kokemusasiantuntija
– Vertaistukiryhmät
– Yksilökäynnit
– Ohjatut liikuntahetket
– Asioinnin tukikäynnit
– Matalan kynnyksen palveluohjaus

– Lomakkeiden täyttöapu/verkkoasiointi
– Matalan kynnyksen apua ja tukea


Back Up! -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 20200204_111931-1-1024x768.jpg
Back up! -hankkeen toimisto.

STEP-hanke on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, vapautuville vangeille, päihde- ja mielenterveys taustaisille sekä muille vaikeasti työllistyville.
Kohderyhmään kuuluvat myös yli-50-vuotiaat, joilla on työllistymisen tuen tarve ja/tai ammatillisen osaamisen vahvistaminen.

Autamme vahvistamaan opiskelu- ja työhaku valmiuksia sekä edistämme pääsyä avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on parantaa jokaisen elämänhallintaa, sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja hyvinvointia sekä löytää yhdessä mielekäs jatkopolku paikka.
Vahvistamme myös digiosaamista.


Hanke tarjoaa:
Yksilöllinen tuki
Palveluohjausta
Asiointituki
Sosiaalinen tuki
Digiosaaminen

    Kokonaisvaltaista & matalan kynnyksen palvelua!
HAND IN HAND -HANKE

LAINRIKKOJA- JA PÄIHDETAUSTAISTEN LÄHEISILLE

Tiedämme, että lainrikkoja- ja päihdetaustaisten läheiset tarvitsevat yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea. Meidän avullamme voit löytää oman voimasi ja selviytyä vaikeista tilanteista. Korostamme vertaistuen ja matalankynnyksen palvelujen merkitystä, jotta voit tulla meille avoimesti ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Meillä on omakohtaista kokemusta siitä, mistä puhutaan, ja olemme täällä auttamassa ja tukemassa sinua koko matkan ajan. Olemme täällä juuri sinua varten!

Pääset osallistmaan Keskiviikko-kaffeille klikkaamalla tästä!

Olemme taas järjestämässä Läheisille mielekästä toimintaa pääsiäisteemalla! Ilmoittaudu siis mukaan!


Maanantaina 6.2.23 kävimme kokeilemassa Pakohuonetta yhdessä! Käytössämme oil 2 huonetta, ja teemoina oli mielisairaala sekä varasto. Aikaa oli tunti selvittää tie ulos huoneista, ja lähellä oli molemmat huoneet ratkaisua! Ensi kerralla sitten ulos saakka.


Läheisten aktiviteettine 10.1.23 Teimme yhdessä ristipistotöitä! Suuri osa osallistuneista ei ollut aiemmin tehnyt ristipistotöitä, joten oli mukava päivä uutta oppien sekä yhdessä tehden.


Oulun Kris järjesti tiistaina 28.6. Ainolanpuistossa piknikin läheisille ja sää oli erinomainen kuten seurakin!
Päivä vierähti hyvien keskustelujen parissa, eväitä syöden, mölökkyä pellaillen ja toistemme seurasta nauttien.

Vertaistukiryhmät
Yksilökeskustelut
────
Koko perheen
huomiointi
────
Läheisleirit
────
Aktiviteetit
yhdessä
────

Kokonaisvaltainen
& yksilöllinen
auttaminen

KRIS Oulu Ry

Palolantie 22
90620 Oulu

Anna: 046-6232883
Saija: 046-6203172
Ma-To : 8-15
Pe : 8-12