Läheiset

Läheisille
Vertaistukiryhmät

Seuraava läheisten kokoontumisen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Teemme myös yhteistyötä asiakkaidemme omaisten kanssa ja olemme törmänneet työssämme siihen, että omaiset jäävät usein ilman asianmukaista tukea läheisen kamppailessa päihteiden kanssa tai joutuessaan vankilaan.

Erityisesti asiakkaidemme vanhemmat jäävät ilman tukiverkkoa. Tähän tarpeeseen olemme perustaneet jo vuonna 2015 vertaistukiryhmän nimenomaan päihde- ja/tai lainrikkojataustaisten henkilöiden vanhemmille.

Myös nuorille on oma vertaistukiryhmä!

Tapaamiset pidetään KRIS-Oulu ry:n

tiloissa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Tapaamisiin voidaan kutsua tarvittaessa vierailijoita ja asiantuntijoita eri tahoilta.

OPAS Vankilaan joutuneen läheisille (2014)

Päivitetty versio 2020 saatavilla toimistoltamme!