Action hanke

”Toimintaa työn ja työttömyyden väissä”

Action! -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30 vuotiaat päihde- ja lainrikkojataustaiset, pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset henkilöt. Toimintamme on suunnattu henkilöille, joilla on elämäntilanteensa vuoksi haasteita työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille.

Hanke tuottaa matalan kynnyksen palveluita, joiden tavoitteena on parantaa hankeessa mukana olevien asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle mielekkäitä jatkopolkuja, joko työn tai opiskeluiden parista.

Hanke tarjoaa asiakkaille palveluohjausta yksillöllisten tarpeiden mukaan. Palveluohjaus pitää sisällään muun muassa neuvontaa, yhdessä tekemistä, arjenhallintataitojen vahvistamista ja liikuntaa.

Hankkeeseen tehty tuore opinnäytetyö.

-Asiakkaiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän arjen hallintaansa ja osallisuuteensa-

Action- hankkeen opinnäytetyö linkki

Ohjaaja puh. 046-555 9547
Ohjaaja puh. 046-555 9654