Back up! -hanke

Back Up! -hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa. Hanke pyrkii lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

Hanke tarjoaa mm. seuraavia palveluja:
Arjentaitojen harjoittelu
Terveydelliset asiat
Talousasiat
Sosiaalinen tuki
Tukihenkilö/kokemusasiantuntija
Vertaistukiryhmät
Yksilökäynnit
Ohjatut liikuntahetket
Asioinnin tukikäynnit
Matalan kynnyksen palveluohjaus
Lomakkeiden täyttöapu/verkkoasiointi
Matalan kynnyksen apua ja tukea
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.

Back up! -hankkeen toimisto.

Hankepäällikkö: Jaana Juntunen, 046-5473112
Hanketyöntekijä: Anna Juntunen, 046-6232883
Kokemusasiantuntija: Tanja Raunio