BACK UP! -hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa.

Hanke pyrkii lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

HANKE TARJOAA MM. SEURAAVIA PALVELUJA:
– Arjentaitojen harjoittelu
– Terveydelliset asiat
– Talousasiat
– Sosiaalinen tuki


– Tukihenkilö/kokemusasiantuntija
– Vertaistukiryhmät
– Yksilökäynnit
– Ohjatut liikuntahetket
– Asioinnin tukikäynnit
– Matalan kynnyksen palveluohjaus

– Lomakkeiden täyttöapu/verkkoasiointi
– Matalan kynnyksen apua ja tukea


Back Up! -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.

Back up! -hankkeen toimisto.

Hankepäällikkö: Jaana Juntunen, 046-5473112
Hanketyöntekijä: Lauri Tuohimaa, 046-5559654
Kokemusasiantuntija: Jani Pesälä, 046-554872