KRIS OULU RY

TIEDOTE

Yhdistyksemme on avoinna myös vallitsevissa poikkeusolosuhteissa.
Asiakastapaamiset järjestämme ajanvarauksella. Olemme myös tehneet asiakaskäyttöön
videon toiminnastamme, voitte halutessanne tilata sen meiltä sähköpostiinne. Tällä
haluamme auttaa Teitä saamaan mahdollisimman laajaa tietoa toiminnastamme
myös tässä haasteellisessa tilanteessa.

Henkilökuntamme tavoitat aukioloaikoinamme seuraavista numeroista:

Jani Pesälä: 046-554 8742; Teija Haipola-Väänänen: 046-555 9547;
Tanja Raunio: 046-555 9654; Saija Ijäs: 046-620 3172;
Anna Juntunen: 046-623 2882; Jaana Juntunen: 046-547 3112
Avoinna ma-to: 8-15 ja pe 8-12

Soitellaan!

PÄIHTEETTÖMYYS REHELLISYYS TOVERUUS YHTEISVASTUULLISUUS
KRIS-Oulu ry edistää alueellaan lainrikkoja-ja päihdetaustaisten henkilöiden voimaantumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Työskentelemme myös vahvasti koko läheisvekoston kanssa.

Teemme myös ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, autamme syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pääsemään takaisin yhteiskuntamme tasa-arvoisiksi yksilöiksi.

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

-Toimintakeskus

-Vappauspakkaus

-Asioinnin tukikäynnit, palveluohjaus, asuntoasiat, lomakkeiden täyttöapu

–Vertaistukiryhmät

–Kuntouttava työtoiminta

-Rassauspaja työtoiminta

-Liikunta

-Action – hanke 30-60 vuotiaille

-Back Up! -hanke

–Ruoka-apu

AVOTYÖ

KRIS-Oulu ry:n tiloissa on mahdollisuus yksilökeskusteluihin ajanvarauksella.

Lisäksi KRIS-Oulu ry:n toimintakeskuksella järjestetään ryhmätoimintaa mm. nuorten ryhmä ja vanhempainryhmä.

Lisätietoja ryhmien aikataulusta saat osiosta Läheisille sekä toimintakeskukselta.

KRIS-Oulu ry:n BASIC-koulutus

Mukaan ovat tervetulleita rikos- ja päihdetaustaiset, jotka haluavat kääntää omat taustansa ja kokemuksensa voimavarakseen kokemusasiantuntijoina. Koulutuksen käytyä osallistujat saavat BASIC-todistuksen ja ovat valmiita toimimaan KRIS-tukihenkilöinä.

NUORISOTYÖ

KRIS-Oulu ry:n edustajat tulevat pyydettäessä puhumaan kokemusasiantuntijoina muun muassa oppilaitoksiin. Aiheina voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen, päihteet tai rikollisuus ja niiden ennaltaehkäisy.

Vankilatyö pähkinänkuoressa

Vankilatyön tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita irtaantumaan päihde- ja rikoskierteestä. Tavoitteena on myös kannustaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Rohkaisemme vapautumassa olevia kontaktiin esimerkiksi vankiloissa pidettävien -infojen/messujen kautta. Olemme näin mukana valmistelemassa vapautumista. Tulemme tarvittaessa vapautuvaa vankia portille vastaan. Pääpainotus on päihteettömyyden ja rikoksettoman elämäntavan tukemisessa, nopeissa ei-byrokraattisissa toimenpiteissä ja tukiverkon luomisessa. Tuki voi myös olla neuvottelevaa, tuloksellista palveluohjausta esim. ulosotto-, valvonta-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Muuta toimintaa

– Järjestämme myös koulutus-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia.

– Olemme mukana täydentämässä vapautumisen suunnittelua, vapautuvien vankien jälkihuoltoa eri verkostoissa sekä teemme saumatonta ja jatkuvaa yhteistyötä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa mm. muiden rangaistusmuotojen suorittamiseen liittyen.

– Kehitämme nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää työtä yhdessä eri viranomaisten kanssa.

– Osallistumme rikosseuraamusalan seminaareihin sekä teemme yhteistyötä eri yhdistysten ja viranomaisten kanssa.

Toimintaa rahoittaa ja tukee: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Oulun kaupunki, Stea sekä ESR.

Hallituksen puheenjohtaja: Eija Juntunen

Toimintakeskus avoinna arkisin 8-15

KRIS-Oulu ry:n Y-tunnus: Y- 2555856-1 Tilinumero: FI52 5741 3620 5541 36